SKOG.design

/Om oss

Vision: ´Förbli äkta i varje förändring´

En stor del av Sverige är täckt av skog. Varje år kan man se årstidernas
förändring avspegla sig i skogen. Men skogen genomgår inte bara yttre
förändringar utan förnyar sig också inifrån och ut, samtidigt som den
behåller sin autentiska och tillförlitliga karaktär.
Med skogens egenskaper som utgångspunkt utvecklar SKOG.design nya och högkvalitativa produkter.

undefined
 

Natur-/Reklam Fotografi & Grafisk Design

Annechien Ellens är fotograf & grafisk designer. Hon har fotograferat och formgivit naturkort och väggpaneler sedan 2006. Genom detaljfotografering återger hon naturen och det skandinaviska landskapet i SKOG.design, märket som hon själv har skapat. Varje år utökas utbudet med nya serier. Produkterna från SKOG.design har en egen stil som kan ses i produkternas form, färg och komposition. Stilen är elegant, enkel och annorlunda och samtidigt genomtänkt, hållbar och tillverkad av material av bästa kvalitet. Produkterna ges ut i egen regi och säljs till privatpersoner men även företag kan köpa dem. Du är hjärtligt välkommen till ateljén och butiken i Linneryd.

undefined

Annechien Ellens

SKOG.design startades september 2006 i Nederländerna av Annechien Ellens. Fotografi och formgivning är den röda tråden i hennes liv. Hon är utbildad inom bildkonst, fotografi, rita, kommunikation och har många års erfarenhet inom dessa områden. Hennes samhörighetskänsla med naturen och Skandinavien är avgörande för hennes arbete. Från och med 2015 arbetar och bor hon i Sverige.

                          undefined

© COPYRIGHT 2013 SKOG.design